تاريكي روسیه آمریکا جادوگر دونالد ترامپ

تاريكي: روسیه آمریکا جادوگر دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی افشاگری مدیر معزول مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به واگذاری تبلیغات شرکت مترو

محمد سعیدی مدیر سابق مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران در نامه ای خطاب به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به خبر انتشار یافته واگذاری 4 ساله تبلیغات محیطی شر

افشاگری مدیر معزول مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به واگذاری تبلیغات شرکت مترو

افشاگری مدیر معزول مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به واگذاری تبلیغات شرکت مترو

عبارات مهم : ایران

محمد سعیدی مدیر سابق مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران در نامه ای خطاب به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به خبر انتشار یافته واگذاری 4 ساله تبلیغات محیطی شرکت مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران تصویر العمل نشان داد.

به گزارش ایرنا؛ در نامه مدیرسابق مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به محمد باقر قالیباف شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران آمده: درخصوص مزایده فضاهای تبلیغاتی شرکت بهره برداری متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران واطلاعیه سراسرکذب صادر شده است ازسوی روابط عمومی شرکت مواردی رابه استحضارمیرساند تا واقعیت عنوان جهت حضرتعالی واعضای محترم شورای اسلامی شهرتهران (فعلی وجدید) روشن گردد:

افشاگری مدیر معزول مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به واگذاری تبلیغات شرکت مترو

1 – دراطلاعیه مذکوربه صورت کذب اشاره شده است که مدیر امورتجاری راسا’ اقدام به برگزاری مزایده واطلاع رسانی دراین خصوص کرده است ولی مستحضرباشید این مزایده از چند ماه پیش درجریان بوده وحتی درتاریخ 96/2/24 جهت مرحله اول باحضورمدیرعامل محترم شرکت بهره برداری برگزار وبه علت نداشتن شرکت کننده با دستورایشان به عنوان مدیر کمیسیون مزایده مقررشدمجددا’درتاریخ 96/4/21 مزایده برگزارودراین راستا نیز از طریق اگهی روزنامه و راه اندازی بنر درداخل ایستگاهها تبلیغات گسترده ای جهت شرکت درمزایده انجام شده است است .

(مستند به نامه شماره 6221679 مورخ 96/3/6 صورت جلسه پیوست ان وهمچنین نامه شماره 6256264 مورحه 96/03/25 )

محمد سعیدی مدیر سابق مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران در نامه ای خطاب به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به خبر انتشار یافته واگذاری 4 ساله تبلیغات محیطی شر

2 – هرکس که کمترین تجربه ای دربرگزاری مزایده داشته باشد می داند که برگزاری هرگونه مزایده از عهده مدیران میانی خارج و صرفا’ در اختیارمدیرعامل شرکت است که ریاست کمیسیون مزایده را عهده دار است.

3 – از ماهها پیش فرزند یکی ازاعضای محترم شورای شهرفعلی وبااسم مستعاراسدی طی جلسات متعددی که دردفتر مدیرعامل محترم برگزاری می گردیدکلیه اسناد مزایده وچگونگی برگزاری آن رامدیریت می کردندوحتی درنظربودکه مزایده مذکورطوری مهندسی شود که شرکت وافراد خاصی بتوانند مزایده رابرنده شوندکه بامقاومت اینجانب درتغییر اسنادوهمچنین عدم تغییرتاریخ برگزاری ازاین تخلف ممانعت شد.

4 – درخصوص مصاحبه یکی از معاونین حضرتعالی مبنی برعزل مدیرمتخلف مستحضرباشید اینجانب به واسطه عضویت درکمیته طبقه بندی مشاغل بیش از 2 ماه است که از انتصاب غیرقانونی پسرایشان جلوگیری کرده واین مهم نیز درمصاحبه مغرضانه نامبرده بی تاثیر نیست.

افشاگری مدیر معزول مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به واگذاری تبلیغات شرکت مترو

5 – اطلاعیه شرکت بهره برداری ومصاحبه معاون شما نه تنها نتیجه مطلوب رابرای صاحبان ان نداشت بلکه بواسطه سابقه 25 ساله اینجانب درمترو وهمچنین به استنادبه این فرازاز دعای کمیل ((وکم من ثناء جمیل لست اهلا’ له نشرته) چه بسیارمدح وثنای نیکو که من لایق ان نبودم وتواز زبان ها منتشر ساختی )) موجب معرفی بنده به پایبندی قانون و رعایت امانتداری درمسئولیت شده است است و خوشبختانه دربین پرسنل متروبازتاب منفی جهت صادر کننده آن داشته است .

6- درپایان اگر حضرتعالی وهرکدام از اعضای محترم شورای شهریا نهادهای نظارتی که قصد پیگیری وکشف حقیقت را داشته باشند درخدمتگزاری وارائه اسناد آماده بوده وامیدوارم اراده و تمایلی در احقاق حق اینجانب وبرخورد بامتخلفان ودروغگویان داشته باشید.

محمد سعیدی مدیر سابق مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران در نامه ای خطاب به شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به خبر انتشار یافته واگذاری 4 ساله تبلیغات محیطی شر

باسپاس محمدرضا سعیدی

پیش از این شرکت بهره برداری مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران با صدور اطلاعیه ای با اعلام اینکه فراخوان برگزاری مزایده جهت واگذاری تبلیغات محیطی شرکت مترو پایتخت بدون هماهنگی و براساس نظر شخصی یکی از مدیران شرکت انجام شده، از ابطال این فراخوان و همچنین عزل مدیر متخلف شرکت خبر داد

افشاگری مدیر معزول مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به واگذاری تبلیغات شرکت مترو

در اطلاعیه شرکت بهره برداری متروتهران با اشاره به انتشار خبری در خصوص «مزایده عمومی فضاهای تبلیغاتی ایستگاه ها و قطارهای متروتهران»، آمده است: شرکت بهره برداری مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران و حومه به عنوان یکی از فراگیر ترین شرکت های خدماتی – اجتماعی همواره بر رعایت مصالح عمومی، قانونمداری و ایجاد شرایط عادلانه جهت بهره مندی یکسان شهروندان از امکانات موجود در «شهر زیرزمینی» تاکید دارد.

دراین اطلاعیه افزوده شده، متاسفانه در روزهای اخیر یکی از متولیان این امر با تصمیم شخصی و بدون اطلاع مدیریت شرکت اقدام به انتشار اطلاعیه درخصوص واگذاری یکجای فضاهای تبلیغاتی کرد که حساسیت هایی را برانگیخت.

براساس اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران، باوجود آنکه در اقدام مذکور روال قانونی برگزاری مزایده های عمومی رعایت شده است و حتی بازه زمانی قرارداد مورد نظر از شصت ماه در سالهای قبل از 92 به بیست و چهارماه کم کردن یافته و برغم آنکه این نوع قرارداد در ردیف قراردادهای بزرگ این شرکت نیست و ارقام بالایی را مشمول بر نمی شود، مع الوصف هم به علت عدم رعایت بعضی موارد و هم به علت آنکه این نوع کارها ممکن است شائبه ای را درخصوص ایجاد محدودیت تصمیم گیری جهت منتخبان دور تازه شورای شهر محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران فراهم سازد، بنابر تصمیم مدیریت شرکت بهره برداری مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران و حومه، با مدیر بخش مربوط برخورد و عزل گردید و اطلاعیه مزایده کان لم یکن اعلان شد.

واژه های کلیدی: ایران | مزایده | اطلاعیه | برگزاری | تبلیغات | تبلیغات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs