تاريكي روسیه آمریکا جادوگر دونالد ترامپ

تاريكي: روسیه آمریکا جادوگر دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی قصد نجفی توصیف اوضاع شهرداری بود نه بیان تخلفات / معاون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

داریوش قنبری: شهردار نجفی نمی‌خواهد بهره‌برداری سیاسی کند و تنها پالس‌های مورد نیاز را جهت مراجع قانونی می‌فرستد و خواهد فرستاد.

قصد نجفی توصیف اوضاع شهرداری بود نه بیان تخلفات / معاون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

معاون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران :قصد نجفی توصیف اوضاع شهرداری بود نه بیان تخلفات

عبارات مهم : ایران

داریوش قنبری: شهردار نجفی نمی خواهد بهره برداری سیاسی کند و تنها پالس های مورد نیاز را جهت مراجع قانونی می فرستد و خواهد فرستاد.

داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید دارد: بیانات محمد علی نجفی راجع به اوضاع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره گذشته با نیت بیان تخلفات نبوده و حتی سرسوزنی از آنچه رخ داده را شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بیان نکرده است.

قصد نجفی توصیف اوضاع شهرداری بود نه بیان تخلفات / معاون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

داریوش قنبری که در این باره با عصر کشور عزیزمان ایران گفت و گو کرده یادآور شد: در دوره قبل شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پرسشها و پرسشها بسیاری زیادی وجود داشته است ولی آقای نجفی نخواسته آن ها را رسانه ای کنند بلکه نشانه شهردار این بود که پرسشها بیان شوند و اعلام کند در شهرداری چه گذشته و با چه شرایطی این مجموعه را تحویل گرفته است.

نجفی بخش عمده ای از تخلفات دوره قالیباف را رسانه ای نکرده است / استقبال شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از تحقیق و تفحص به وسیله مجلس

داریوش قنبری: شهردار نجفی نمی‌خواهد بهره‌برداری سیاسی کند و تنها پالس‌های مورد نیاز را جهت مراجع قانونی می‌فرستد و خواهد فرستاد.

معاون پارلمانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در این باره تصریح کرد: نشانه آقای نجفی از ارائه گزارش و بیان این پرسشها این بود تا با توجه به اوضاع موجود برنامه ریزی جهت آینده صورت بگیرد با این نشانه پرسشها و پرسشها از طریق مجاری قانونی پیگیری شود. در واقع بحث شهردار این نبود که از پرسشها و پرسشها دوره قبل را بهره برداری سیاسی به عمل آورد.

وی ادامه داد: بسیاری از تخلفات دوران قبل به وسیله آقای نجفی از اساس بیان نشده بلکه تنها پالس های مورد نیاز به مراجع قانونی جهت پیگیری های مورد نیاز فرستاده شده است و می شود.

قنبری خاطر نشان کرد: نشانه از ارائه این گزارش این بود که در آخر 4 سال شهرداری بتوانند میزان عوض کردن در شهرداری را به خوبی نشان دهند و به همین خاطر می خواهند امروز اوضاع فعلی را به خوبی ثبت کنند و می توان گفت اتفاقا بسیار هم احتیاط کردند تا به دور از هر گونه جهت گیری سیاسی گزارش ارائه شود و از این رو تنها به بیان مسائلی در چهار چوب پیگیری به اهداف سازمانی و تحقق اهداف شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اکتفا شد.

قصد نجفی توصیف اوضاع شهرداری بود نه بیان تخلفات / معاون شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

نماینده سابق مجلس در تشریح فضای مجلس جهت شروع طرح مجدد تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره مدیریت گذشته گفت: مجلس یک بار این عزم را داشت ولی در صحن علنی رای مورد نیاز را کسب نکرد. البته تصمیم به تحقیق و تفحص از هر موضوعی حق مسلم مجلس و وظیفه مجلس است و شهرداری از این عنوان چه مربوط به دوران گذشته باشد و چه هر دوران دیگری استقبال می کند.

قنبری تاکید کرد:مجلس است که باید تصمیم نهایی را در این باره بگیرد ولی ما به عنوان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از این عنوان استقبال می کند و همکاری مورد نیاز را در این خصوص با نهاد نظارتی خواهیم داشت.

داریوش قنبری: شهردار نجفی نمی‌خواهد بهره‌برداری سیاسی کند و تنها پالس‌های مورد نیاز را جهت مراجع قانونی می‌فرستد و خواهد فرستاد.

معاون پارلمانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مبارزه با فساد را اولویت کاری نجفی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران توصیف و تصریح کرد: در هفته های اخیر جلساتی با نهادهای نظارتی برگزار و از ان ها خواسته شده است تا در برکندن فساد از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران کمک های مورد نیاز را داشته باشند.

واژه های کلیدی: ایران | تخلفات | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs