تاريكي روسیه آمریکا جادوگر دونالد ترامپ

تاريكي: روسیه آمریکا جادوگر دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ۲۰۱۷ یکی از گرمترین سال های تاریخچه آب و هوای زمین

تحقیقات ناسا و شرکت ملی اقیانوسی و هوا آمریکا نشان می دهد ۲۰۱۷ میلادی یکی از گرمترین سال های ثبت شده است در تاریخ است.

۲۰۱۷ یکی از گرمترین سال های تاریخچه آب و هوای زمین

۲۰۱۷ یکی از گرمترین سال های تاریخچه آب و هوای زمین

عبارات مهم : تاریخ

تحقیقات ناسا و شرکت ملی اقیانوسی و هوا آمریکا نشان می دهد ۲۰۱۷ میلادی یکی از گرمترین سال های ثبت شده است در تاریخ است.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، طبق تحقیق ناسا بعد از ۲۰۱۶، سال گذشته دومین سال گرم تاریخچه آب وهوایی است.

۲۰۱۷ یکی از گرمترین سال های تاریخچه آب و هوای زمین

تحقیقات ناسا و شرکت ملی اقیانوسی و هوا آمریکا نشان می دهد ۲۰۱۷ میلادی یکی از گرم ترین سال های ثبت شده است در تاریخ هست. این امر نشان دهنده ادامه روند بلندمدت گرمایش سریع زمین است.

تحلیل های هر سال ناسا با توجه به «میانگین دمای هوای پایه» انجام می شود. این شاخص نیز با محاسه میانگین دمای زمین از سال های ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۰ اندازه گیری می شود. در مرحله بعد میانگین دمای هوای هر سال با شاخص «میانگین دمای هوای پایه» مقایسه می شود.

تحقیقات ناسا و شرکت ملی اقیانوسی و هوا آمریکا نشان می دهد ۲۰۱۷ میلادی یکی از گرمترین سال های ثبت شده است در تاریخ است.

این شرکت اعلام کرده میانگین دمای هوای دنیا در ۲۰۱۷ میلادی ۰.۹ درجه سانتیگراد گرمتر از شاخص «میانگین دمای هوای پایه» هست. به این ترتیب می توان بعد از ۲۰۱۶ میلادی، ۲۰۱۷ را دومین سال گرم تاریخچه آب و هوایی زمین به حساب آورد.

از سوی دیگر تحقیقات شرکت ملی اقیانوسی و هوا نیز نشان داد دمای هوا در ۲۰۱۷ میلادی ۰.۸۴ درجه سانتیگراد زیاد از میانگین دمای قرن بیستم هست. بنابراین آن را بعد از ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی در رده سوم گرمترین سال تاریخ قرار داد.

تفاوت دما در این دو تحقیق به عوامل مختلفی بستگی دارد. از سوی دیگر علم هواشناسی به خصوص در مقیاس دنیا بسیار پیچیده است و روش های مختلفی جهت اندازه گیری baseline و محاسبات نیز در نظر گرفته می شود.

۲۰۱۷ یکی از گرمترین سال های تاریخچه آب و هوای زمین

به هرحال طی ۴۱ سال گذشته دمای هوا به طور مداوم در حال زیاد کردن است و این زنگ خطری را جهت رهبران کشورها و دانشمندان به صدا درآورده است.

واژه های کلیدی: تاریخ | میلادی | تاریخچه | تحقیقات | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs